Christina Engvall är spindeln i nätet för Brottsofferjouren Mellersta Dalarna. Foto: PeO Karlström/Mostphotos

Jourens kamp för att hjälpa fler brottsoffer i Dalarna

Närmare 50 personer jobbar idag helt ideellt inom Brottsofferjourens tre föreningar i Dalarna.
– Men vi behöver bli fler och framför allt behövs det en föryngring, säger Lennart Hedberg i Brottsofferjouren Övre Dalarna.

Just nu pågår en kampanj för att få nya unga volontärer.

– Hittills har vi fått ett riktigt bra gensvar. I nuläget har ett 30-tal visat intresse och det är många yngre, vilket är glädjande, säger Christina Engvall på Brottsofferjouren Mellersta Dalarna.

Brottsofferjouren startade 1984 och består av cirka 70 lokala föreningar runt om i landet och av dessa finns tre i Dalarna. Sammanlagt är det över 1300 volontärer i hela landet. Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Den ideella kraften

Christina och Lennart har olika roller. Christina är anställd på halvtid i den ”mellersta” lokalföreningen medan Lennart jobbar helt ideellt i den ”övre” lokala dalaföreningen.

– Varje förening har en person anställd för att sköta allt administrativt runt tillsättande av stödpersoner till de som vill ha hjälp på ett eller annat sätt. Oftast jobbar vi även ideellt förutom anställningen, förklarar Christina.

För övrigt är Brottsofferjouren uppbyggd helt på den ideella kraften och utan någon som helst ersättning.

– Vi är medmänniskor till människor som blivit utsatta för brott eller till någon anhörig. Helt enkelt lyssnare som ger personerna verktygen för att klara en pressande situation, säger Christina.

Och Lennart lägger till:

– Det är så viktigt att den utsatta personen får tömma det hon eller han känner genom att prata med oss. Helt enkelt medmänskligt stöd från någon som lyssnar och förstår.

– Vi ger även information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor, stöd vid eventuell rättegång samt hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag.

Tystnadsplikt

Totalt rör det sig om uppemot 1000 ärenden per år i Dalarna för stödpersonerna. Naturligtvis gäller tystnadsplikt och stödpersonerna nämns enbart med sitt förnamn och kan till och med ha fejkat namn.

– All kommunikation sker via telefon och tidsåtgången kan skifta från ett samtal till flera. Viktigast att personen känner sig trygg efter våra kontakter.

Stödpersoner är en viktig del av jourens arbete. Lika viktigt är vittnesstöd vid eventuell rättegång.

– Vi har fem vittnesstödjare som finns tillgängliga vid tingsrätten och informerar om hur rättegången går till, svarar på frågor och följer upp upplevelsen av rättegången, säger Christina.

Stödpersonerna har ett rum på tingsrätten och bär en skylt där det står ”vittnesstöd”.

– Viktigt att påpeka att vittnesstödet är kostnadsfritt.

Hur finansieras då Brottsofferjourens föreningar i Dalarna?

– Vi får bidrag från kommuner, regionen och Brottsoffermyndigheten. Varje medlem betalar även en mindre medlemsavgift, säger Christina och ser fram emot att kontakta alla som anmält sig som volontärer.

Nu väntar en 30 timmars utbildning exklusive praktik.

– All utbildning sker digitalt och bygger på mycket värme och empati, säger Christina.

– Ett fantastiskt stimulerande ideellt uppdrag och ett sätt att hjälpa människor i en svår situation. Man får så mycket positiv respons tillbaka, avslutar Lennart.