De uppfyllde drömmen om en gårdsbutik vid fjället

Familjen Rönning-Nordqvist driver sedan några år lantbruk i Drevdagen. I dagarna har de även öppnat en gårdsbutik och byn har