Vi måste alltid påminnas även om det gör ont

Förintelsens minnesdag uppmärksammas varje år 27 januari. Vi får inte glömma det som hände, och därför behöver vi lära oss från historien. Det finns inga andra alternativ! När sex miljoner judar blir dödade är det förstås mer än fruktansvärt, men det vore ännu värre att inte lära sig av det misstaget. Därför måste vi påminnas, även om det gör ont.

I samma värld som den här dagen uppmärksammas finns det människor som menar att förintelsen aldrig ägt rum. I samma länder, samma städer och byar kan det vid samma tillfälle existera människor som uppmärksammar detta och människor som inte tror att det har skett. Det är inte bara fascinerande utan också väldigt läskigt.

Vi lever i en tid när vi har tillgång till stora mängder kunskap. Den som bara för 20-30 år sedan ville söka information hade inte ens en liten del av de möjligheter som vi har idag. Internetåldern ger oss fakta precis vid fingerspetsarna, vare sig vi befinner oss vid en mobiltelefon eller en dator och en rad andra enheter som har tillgång till internet.

Trots det, eller kanske på grund av det, så lyckas vi inte sprida ordentlig kunskap till människor. Eller människor lyckas i alla fall inte ta till sig den.

Främlingsfientlighet, rasism och nazism är vidrigheter som vi tillsammans måste göra allt i vår makt för att de inte ska få manifesteras i vår värld. Det kan förintelsens minnesdag påminna oss om. Däremot måste vi komma ihåg att en av de absolut mest potenta medicinerna mot hat är kunskap. Det är genom att människor får lära sig hur man kritiskt granskar källor, hur man söker information som inte är allt för vriden eller framställs utifrån en dold agenda. Hur man säkerställer att information är valid och inte bara en del av ett småaktigt politiskt spel. Det är så vi botar fanatiker, det är så vi ökar humanismen i samhället. Det är förhoppningsvis så vi ser till att inte historien får upprepa sig.

Så vill du visa vikten av demokrati, vill du på riktigt göra något för att den ska fortleva och att människors lika värde ska vara en central del av vårt sätt att se på världen framledes? Då behöver du se till att du själv och att dina barn också vet vad som är fakta och vad som är fiktion.

Lär dig navigera i missinformationen, annars kan du också snart vara förd bakom ljuset.