Här öppnades ett nav för byns 16 föreningar

En ny samlingsplats, ”Föreningshuset”, finns nu i Åmot. Ortens före detta grundskola rymmer möteslokaler, bibliotek, vävstuga, slöjdlokal, gymnastiksal, bastu samt gym.