Vinterväghållningen svårare och dyrare

Väghållningen i Falu kommun överskred sin budget med 3,2 miljoner kronor 2022. Budgeten låg på 15,8 miljoner, varav 10,3 miljoner var snöröjning och halkbekämpning.