Viktigt att välja rätt i gymnasievalet

Snart öppnar årets ansökan till gymnasiet och Sveriges alla niondeklassare ställs inför ett viktigt val. Det kan kännas nervöst för såväl ungdomar som deras föräldrar. Därför är det viktigt att tänka på att valet, trots att det kan kännas så nu, är långt ifrån livsavgörande. Livet erbjuder många vägval och möjligheter.

Samtidigt står vi inför en tuff och osäker framtid. Det ekonomiska läget, de snabba förändringarna i vår omvärld – det finns flera faktorer som kan skapa stress kring utbildningsvalet. En yrkesutbildning med upparbetade nära samarbeten med företag i branschen ger generellt mycket goda möjligheter till jobb direkt efter studenten, för den som så önskar.

Nytt för i år, oberoende av vilket gymnasieprogram niondeklassarna väljer, ingår de kurser som ger grundläggande behörighet till högskolestudier. På yrkesprogrammen är de kurserna möjliga att välja bort, men för den som vill hålla dörrarna öppna för högskolestudier är det naturligtvis klokt att inte välja bort.

Under många år vi uppmuntrat våra tonåringar att välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Det kan handla om valmöjligheter, men också om status. Tyvärr finns fortsatt ibland en förlegad bild av de möjligheter yrkesprogrammen ger. Förhoppningsvis vågar fler föräldrar omvärdera yrkesprogrammen, när de nu ger en grundläggande behörighet till högskolestudier. Kanske skulle fler föräldrar också behöva tänka tanken att deras barn skulle få en högre livskvalitet, om de redan på gymnasiet fick med sig det självförtroende och de möjligheter till bra jobb som en yrkesutbildning ger.

Gymnasievalet handlar om mycket mer än vilket jobb man ska ha i framtiden, men jobbfrågan är viktig. På Ekonomifaktas sajt Gymnasiepejl finns statistik på kommunnivå över lön och jobb relaterat till respektive gymnasieprogram. Skillnaderna är stora, både mellan program och mellan kommuner. Till exempel var alla eleverna som gick handel- och administrationsprogrammet i Malung-Sälen etablerade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasiet. För vård- och omsorgsprogrammet i Säter var siffran 92 procent, 8 procent var högskolestuderande.

Livet är fullt av möjligheter. Troligtvis känns det för tidigt att på våren i årskurs nio planera resten av sitt liv. Ett yrkesprogram med grundläggande högskolebehörighet ger utrymme för många vägval framöver och matchningen mellan sökande och företagens behov är avgörande när vi som län står inför så många spännande investeringar, växande företag och inte minst nyetableringar.

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna