Ett steg närmare gruvdrift

Gruvdriften vid Blötberget, Håksberg och på Väsmanfältet ska enligt uppgift tas upp igen.