Mer sortering i närmiljö ger mindre brännbart

Idag går cirka 16 000 ton brännbart till förbränning från Återvinningscentralen på Ingarvet i Falun.Målet är att 2030 ha halverat detta till 8 000 ton.