Att jämföra äpplen och päron energimässigt

Kommentar till Filip Johnsson och Markus Wråke i Dalabygden nr 1-2023.

Vad är teknikneutrala energikällor? Kan man jämföra kärnkraft med vindkraft? Naturligtvis kan man det. Kärnkraft är planerbar, vindkraft är inte det, så man måste ta med kostnaderna för energilagring, så den blir planerbar.

Säg att en havsbaserad anläggning producerar i snitt 40 procent av maxeffekten. En lagringscykel el-vätgas-el har en verkningsgrad på cirka 30 procent, det vill säga man får ut 1/3 av den el man matar in i systemet. Antag att 30 procent av maxeffekten går åt för lagring i vätgas och kvar blir 10 procent för direktleverans till nätet. Verkningsgraden på anläggningen blir då 10+10=20 procent mycket approximativt räknat. Kostnader för vätgasproduktion, lagring av vätgas samt elproduktion från vätgas, det vill säga en turbinanläggning med elgenerator, ska läggas till kostnaden för själva vindkraftanläggningen. Det kommer att bli dyrt. Dessutom håller en vindkraftanläggning i cirka 20 år. Detta ska jämföras med kostnaden för ett kärnkraftverk, som håller i uppåt 60 år. Verkningsgraden för kärnkraft är cirka 95 procent av märkeffekten, för vindkraft/vätgas cirka 20 procent – ännu lägre för landbaserad vindkraft. Det tar lika lång tid att bygga ett vindkraftsystem som ett kärnkraftverk.

Hur många vill investera i vindkraft när de ska tvingas betala hela kostnaden? Svar: INGEN!

Jag tror inte på en bred politisk energiöverenskommelse. Våra förtroendevalda, med några få undantag, är för dåligt insatta i energifrågan. Har lyssnat på partiledardebatterna om klimat och energi. Kommer man överens blir det någonting urvattnat, som kan tolkas lite hur som helst. Bättre att regeringen pekar med hela handen och ger Vattenfall långsiktiga krediter samt direktiv att bygga kärnkraft.

Att överlåta till någon slags ”marknad” att stå för elproduktionen i Sverige är helt fel. Se hur det gått hittills. Energiförsörjning är en statlig angelägenhet, precis som sjukvård, skola, polis med mera och låga energipriser är en förutsättning för svenskarnas välstånd.

Tills ny kärnkraft är på plats i Sydsverige, säg om 10 år, får vi (staten) sätta upp ett par gasturbindrivna verk och importera flytande gas för att driva dessa. Hybrit (stål utan kol) och liknande energislukande projekt tror jag vi kan glömma. De kommer aldrig att genomföras. Se hur det gick med Stålverk 80. Därmed kommer energibehovet i norr att kunna mötas med befintlig vattenkraft. När vindsnurrorna har stått i 20 år är de färdiga för skrotning, och efter återställning av naturen får vi tillbaka vår vackra landskapsbild, och folk kan vara ute i Dalarnas skogar och trivas som förr.

Staffan Wohrne fil. dr