En starkare landsbygd i samverkan

Landsbygdens människor och företag har rika erfarenheter av att samarbeta i skilda former för att nå sina mål och kompensera sig för bland annat otillräcklig infrastruktur. Hur skulle landsbygdens företag under långa historiska epoker ha fungerat så väl utan föregångarna till dagens Länsförsäkringar, Landhypotek och lokala sparbanker? Och vad hade landsbygden varit utan de många lyckade företagen inom Konsumentkooperationen och böndernas producentkooperativ?

De erfarenheter som dessa företag givit och fortfarande ger oss visar dagens medborgare att kooperation är en väl utformad strategi för att lösa behov hos hushåll och företag och skapa ekonomisk utveckling. Utvecklad demokrati, rättvis fördelning av överskott och lokalt anpassade lösningar är andra kvaliteter som finns inom dessa samhällssektorer. I länder som Canada, Italien, Spanien och Tyskland spelar kooperativt organiserade företag en viktig ekonomisk roll. I vissa regioner har de dessutom en helt avgörande betydelse för både välfärd och jobb.

Samverkan i moderna former har ofta en avgörande betydelse för att landsbygdens kommuner skall kunna klara de breda välfärds-uppdragen och avancerad teknik för energiproduktion, byggande, avfallshantering samt miljötekniska lösningar. Om vi tar de små och medelstora kommunerna i län som Värmland, Närke, Västmanland och Dalarna som exempel har de utvecklat ett brett och rikt samarbete på alla möjliga områden för att klara sitt välfärdsuppdrag. I vissa fall är kvaliteterna inom flera områden bättre organiserade och utförda än motsvarande inom storstäderna.

I min förra ledare gav jag ett par exempel på vilka grunder en starkare landsbygd kan byggas av dem som bor och verkar utanför de större städerna. Jag nämnde SmåKom, lokala banker, kommunernas banknätverk och vill tillfoga ytterligare exempel. Dina försäkringar, som före 2006 kallades lokala Sockenbolag,

Hela Sverige ska leva-rörelsen med mängder av lokala projekt, lokala samarbetsnätverk som Region 10 i Norr- och Västerbotten, Inlandskommunernas ekonomiska förening och kommunernas tekniska samverkan som Dala Energi är alla exempel på att landsbygdens människor både är drivande och kreativa. Dalabygden återkommer i ämnet.