De hoppas på ökad inflyttning

– Ivansjön är en typisk finnbosättning, högt belägen och med närhet till en sjö. Finnarna som koloniserade bygden kom från Savolax i östra Finland. Det berättar…