”Fascinerande resa att skriva”

Björn Gustavssons bok Tiden kommer tillbaka är en minnesbok där han vill undersöka tiden som gått och hur den format honom till den han är…