Den mystiska granen är hem för många smådjur

I mina ögon är snöklädda granar med svepande grenar i en tät gammelskog bland de vackraste scenerierna i naturen. Regelbundenheten i grenverket trollbinder mig –…