Alla är överens om butikens betydelse – men

Boa i Malungsfors ska läggas ner. Det blev beskedet när man hade en extrainsatt föreningsstämma i dagarna. Skulderna är för stora och intäkterna för små. Det är tyvärr ingenting nytt. Jag själv som kommer från Yttermalung vet hur det fungerade där på den tiden och vi såg samma sak nyligen också i Boda Kyrkby utanför Rättvik. Det är inte hållbart att ha butiker på landsbygden och de blir nedlagda.

Det verkar som att alla är överens om att det är dåligt för bygden och att alla tycker att det är sorgligt, men det har nått en icke reversibel nivå. Falu-Kuriren rapporterar från stämman och föreningen vittnar om att det enda året som gick bra var ett av pandemiåren. I övrigt har det inte varit ekonomiskt försvarbart att ha affären rullandes, det är bara minuskalkyler att uppvisa.

Med facit i hand så vet man alltså att folket skulle kunna handla på ett annat sätt – eftersom pandemiåret faktiskt gick bra.

Ändå gör inte människor det. Det finns väl ingen i Malungsfors som inte begriper vad det innebär för bygdens huspriser om man förlorar den enda affären? Det finns väl ingen i Boda Kyrkby som missat att utan livsmedelsbutik blir byn mindre attraktivt för alla som bor i den – och med utflytt som en realistisk konsekvens? Det skulle förvåna mig om inte människor förstår det. Men det är klurigt med kollektivt ansvar.

Egentligen är det kanske svårt med konsekvenser som är lite längre runt hörnet, de vi inte riktigt kan se med blotta ögat. Det är ju så för barn och ungdomar i alla fall att när mentaliseringen inte riktigt blivit utvecklad så kan man inte se att exempelvis dålig sömn leder till sämre skolresultat. Men man kan framförallt inte se att just den där kvällen som man är sugen att vara uppe lite längre skulle spela någon roll i det stora hela. Men det gör det.

Hade bara merparten av folket inte tänkt att “bara den här gången” när dom handlade på annan ort hade affärerna kunnat fortsätta

Jag hoppas förstås att jag har fel, men att förlora en affär brukar vara början på slutet för många mindre byar. Men nej, kollektivet misslyckades inte. Så lätt kan man inte få komma undan. Har du valt att handla på annan ort är det ditt fel – det är så kollektivt ansvar fungerar.