Minnesmonument ska resas

Under 2023 kommer arbetet med ett minnesmonument att påbörjas, det efter att ett medborgarförslag kommit in om att hedra de anklagade och dömda under häxprocesserna…