En kär mötesplats för många

Språkkaféet i Mockfjärds Missionshus drar besökare från hela Gagnefs kommun. Som en del i kommunens integrationsarbete får de låna en minibuss för att underlätta transporten.…