Utlåningssiffrorna pekar uppåt

Biblioteket i Järbo är unikt. Inte bara för att det är stort i förhållande till samhällets storlek, utan också för att både besöks- och utlåningssiffrorna…