Nu kan fisken vandra och växa i Gunilboån

Under hösten har Sportfiskarna rivit ut en damm vid Kvarnbacken i Gunnilboån, ett biflöde till Gisslarboån och fisk kan nu passera fritt förbi igen. Vattnet…