Den årliga slåttern ger artrikedom på gården

Vad finns det för växter och djur på min gård? Det var en fråga som jag ställde mig på allvar för 15 år sedan. Jag…