Covid satte stopp för Järnarevyn

Järnarevyn hann bara att spela hälften av sina föreställningar innan covid-19 slog ut mer än halva ensemblen och orkestern. Nu är resten av årets föreställningar…