Lego ett enkelt sätt att lära sig teknik för unga

Spänning, dramatik, besvikelse och framför allt glädje fyllde Lugnetkyrkan i Falun när FIRST LEGO League Challange avgjordes för ungdomar från årskurs fyra till nio.