Välj en trotjänare på landsbygden

I en tidigare ledare i Dalabygden lyfte jag fram de lokala sparbankerna som en trygg, lojal och progressiv bank – även i lågkonjunkturer och krisperioder. Bevis på dessa egenskaper har vi fått vid inte minst de frekventa finansiella kriserna de senaste 35 åren. Vi kan också konstatera att sparbankerna är trogna sina kunder och orter på landsbygden när de stora affärsbankerna har blivit storstadsbanker. Att ha en lokal bank på hemmaplan smäller högre än en storbank via nätet!

De 59 lokala sparbanker vi har kvar i Sverige med cirka 200 lokalkontor finns även på plats i de mellansvenska landskapen. I Värmland finns Westra Wermlands, Fryksdalens och Bergslagens sparbanker, i Närke Lekebergs och Bergslagens sparbanker, i Västmanland har vi Sala, Bergslagens och Västra Mälardalens sparbanker, i Dalarna Leksands, Bjursås, Norrbärke och Södra Dalarnas sparbanker, i Uppland Roslagens, Sala och Enköpings sparbanker samt Hälsinglands Sparbank i Gävleborgsregionen.

Jag räknar upp dem för att de lokala sparbankerna i princip bara gör reklam för varje enskild bank och överblicken får kunder och potentiella kunder själva stå för. Anledningarna till att jag ofta lyfter fram de lokala sparbankerna är att de utgör en av landsbygdens viktigaste framtidsgarantier.

Utan kunniga lokala banker – här vill jag gärna lägga till Länsförsäkringar Bank – och dess stora kapitaltillgångar och andra resurser skulle en stor del av landets små och medelstora företag ha svårt att fungera i de mellansvenska regionerna.

Sparbankerna delar regelbundet ut en stor del av sina vinster till sina kunder via bidrag till lokala föreningar, skolor och företag och styrs av en lokalt vald styrelse. En viktig regel hos dem är att inte satsa i stora riskprojekt utan i första hand i hushållens bostadsägande och småföretagens viktiga utvecklingssatsningar.

Det bästa sättet att få fram fler sparbankskontor är att bli kund i en lokal bank och föreslå nya etableringar i orter som saknar en närbelägen bank.

Gör det gärna ihop med andra och överlämna ett julbudskap till närmaste lokalbank där ni motiverar varför bygden behöver en egen bank. Om ni dessutom engagerar småföretagen i orten kanske en ny lokalbank blir framtidens bästa julklapp!