Elever fick inblick i forskningens värld

Byggteknik, stadsplanering, vattenrening, solfångare med mera stod i centrum när ett 30-tal gymnasielever under fyra dagar deltog i gymnasieforskarskolan.