Vi måste lösa detta allvarliga problem nu

Det finns förstås alltid en stor meningsfullhet i att se saker och ting ur ett större perspektiv. Att försöka se bakgrunden till varför vissa saker har misslyckats eller blivit dåligt. Den förståelsen behöver man med alla typer av problem så att man inte ska hamna där igen.

Visar det sig att du lyckats dra på dig en fraktur i ditt ena ben så behöver du se över vad det var som gjorde att du fick den. Kanske fundera kring om din ålder blivit för hög för det du sysslade med just då, eller kanske om du behöver byta typen av skor, skaffa broddar? För det vore ju förstås förargligt om det hände igen, så att i alla fall minska risken kanske vore på sin plats.

Analysen behövs, men primärt behöver man göra åtgärder så att inte skadan blir värre. Den här analysen behöver också göras av de människor som har ansvar för vårt vackra Sverige just nu.

Med hjälp av polismyndighetens statistik för skjutningar kan vi titta på hela 2017 och då får vi fram dessa siffror: totalt antal skjutningar, 324, totalt antal avlidna, 43. Årets siffror är förstås inte färdiga ännu, men det totala antalet skjutningar 30 september enligt polisens siffror var 307 stycken och antalet avlidna vid det datumet var 48 personer. Det hade alltså när det var tre månader kvar på det här året redan passerat nivåerna från 2017. Det spelar ingen roll vilket utav åren man jämför med mellan 2017 och 2022, vi har ändå passerat antalet dödsfall i år redan 30 september.

Ni som följt politiken vet ju att några av partierna här framförallt pratar om anledningen till benbrottet för att fortsätta den analogin.

Finns det ett samhällsansvar för dödsskjutningar? Har vi skapat så pass olika förutsättningar för människor så att det finns en större benägenhet för vissa individer att hamna i dessa situationer än andra? Har vissa individer, baserat på deras ursprungsland och kultur en större benägenhet än andra?

Den som besökt en akutmottagning för ett benbrott vet att man säkert får svara på frågor om varför det uppkom där också, men fokus är förstås att snabbt ge skadan förutsättningar att läka. Inget annat. Det är där vi är nu.

Vi måste lösa detta allvarliga akuta problem. Vi behöver inte framförallt komma fram till hur det uppstod.