Peter Ollén, Agnas Ark Leksand, Jesper Lundqvist, Vansbro kommun, Peter Svensson, MTP Bygg Malung AB, Lars Jönses, Dalarnas museum och Nils-Erik Jansson, Finnmarkens hembygdsföreningen var mycket nöjda med renoveringen av rökpörtet vid Oxfallet. Foto: Åsa Larsson
Renoveringen besiktades i minsta detalj. Foto: Åsa Larsson

Unikt rökpörte renoverat

Det unika rökpörtet vid Oxfallet på Vansbros finnmark har fått nytt pärttak, renoverade skorstenar, nya hängrännor och en veranda, allt enligt den byggnadstradition som är förenlig med pörtets historia.

 Rökpörtet är ett av tre i Sverige som står på sin ursprungliga plats och har ett stort kulturvärde för bygden. Det är uppfört någon gång under första halvan av 1800-talet, och renoverat från grunden under 1980-talet.

Peter Svensson på MTP Bygg Malung AB har genomfört renoveringen. I förra veckan besiktigades det utförda arbetet av Peter Ollén på Agnas Ark i Leksand och det blev med råge godkänt. Med på besiktningen var också Lars Jönses från Dalarnas museum, Jesper Nordqvist från Vansbro kommun samt Nils-Erik Jansson, stugfogde från Finnmarkens hembygdsförening och Alexandra Berg, också från hembygdsföreningen.

– Pärttaket håller i 20-25 år, men måste underhållas och skötas, berättade Peter Svensson under besiktningen.

Bidrag från Länsstyrelsen

Pärttaket är lagt i tre lager för bästa hållbarhet. Hängrännonrna i trä är fästade med smidda hållare. Skorstenarna har fått speciallösningar för att hålla bättre för tidens och vädrets påfrestningar. Den inbyggda verandan har fått väggar och även där har pärttaket bytts ut.

– Egentligen hade vi behövt byta ut de nedersta timmerstockarna runt om stugan också, säger Nils-Erik Jansson.

– Men takrenoveringen var akut så vi fokuserade på det.

Vansbro kommun äger rökpörtet och har till renoveringen fått hjälp av Länsstyrelsen med 50 procent av kostnaderna. Finnmarkens hembygdsförening förvaltar byggnaden och kommer bland annat att se till att inte mossa får fäste på taket och att hängrännorna hålls rena.

I vår kommer renoveringen att firas med en taklagsfest i Oxfallet. Då har förmodligen det ljusa, nya träet grånat lite av väder och vind under vintern.

– Framöver hoppas vi kunna få igång rökugnen också, men det är en senare fråga, sade Alexandra Berg från hembygdsföreningen.