Stor satsning på kollektivtrafik och hållbarhet

I vinter kan man åka buss mellan anläggningarna Idre Fjäll, Himmelfjäll, Fjätervålen och Grövelsjön – gratis! Det är destinationsbolaget DIAB i samarbete med Älvdalens kommun…