Byn som är i en ny grön våg

Utvecklingen har vänt i byn Källsjön, från avfolkningsbygd till att byn får nya invånare. Huspriserna stiger och på gårdarnas ägor betar kor och getter igen.