Minnen från en annan tidsepok

Retrolördag på Murboannas var välbesökt och 50-talet stod i fokus.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil