Kommer utlovat regn av manna och hur snabbt?

Några dagar efter valnatten och födseln av ett nytt regeringsblock är det många av oss som undrar över vilka av alla utställda löften som kommer att konkretiseras i den nya regeringsförklaringen. Blir det en halvering av bränslepriserna på våra mackar, väsentligt bättre vägar och stopp på nedmonteringen av den statliga servicen inklusive betydligt fler poliser på landsbygden?

Det vi tyvärr lärt oss från tidigare valrörelser med dess efterbörd av politiska beslut är att det inte sällan blivit magra skördar och nya statliga utredningar istället för konkreta förstärkningar av landsbygdens service och nödvändig infrastruktur. De senaste 20 årens statliga utredningar om landsbygdens alla möjligheter har i stor utsträckning blivit hyllvärmare i byråkratins överfyllda bibliotek. Verkligheten har i stort anpassats efter dessa villkor.

De partier som mest av alla under årets valrörelse utlovat stora revolutionerande förändringar är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna i det nya regeringsblocket.

Vi kommer noga och med stor nyfikenhet och förväntan notera vad som kommer att hända och hur snabbt de utlovade förändringarna genomförs. En ny regering och dess policyförklaring kommer dock att offentliggöras först efter publiceringen av denna ledare.

Om vi studerar hela efterkrigstiden efter 1945 fram till våra dagar är det Centerpartiet och Socialdemokraterna som mest av alla partier stått bakom viktiga landsbygdssatsningar. Januariavtalets landsbygds-effekter under senaste regeringsperioden är dock inte så mycket att skryta med även om en del påbörjade satsningar kanske ger positiva effekter under de närmaste åren.

Vi har också lärt oss att kommunernas agerande har stor betydelse för hur olika beslut i riksdagen om landsbygdens framtid kan översättas till konkreta handlingar. Där har Centern och Socialdemokraterna – ofta i direkt samverkan – också fyllt viktiga funktioner. Både Kd och SD, som är relativt nya partier i riksdagen och landsbygdspolitiken, har en relativt svag position i kommunsverige men ska givetvis få en chans att visa att deras långtgående löften också kan bli verklighet.

Blir Kd:s Hjärtlandet Sverige och SD:s Hela Sverige den revolution som landsbygden längtar efter eller …?