Första-hjälpare till psykisk hälsa

En del i projektet för suicidprevention i Vansbro kommun är att utbilda ”första-hjälpare till psykisk hälsa” på arbetsplatserna, något som nu är igång.