Lars förvaltar en unik bildskatt

Fotografen Hans Per Persson från Djura har varit en följeslagare i Mojebon Lars Liss liv under snart sextio år. Hans Per var bror till Lars…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil