Ögonblick att minnas

Har ni varit med om fenomenet när ni frågar er själva: Hur sjutton gick det här till? Jag var med