Ge lite kärlek tillbaka!

Det är bra att då och då försöka se med andra ögon på sin hembygd. Kanske kommer annars hemmablindheten smygande, och då menar jag åt båda hållen. Tar vi det vackra och positiva för givet eller har vi helt fokuserat på allt som är dåligt och negativt? Alla miljöer, all vacker natur, ljuset, älvarna och sjöarna vi har runt omkring oss till exempel, behöver vi ibland koppla på en speciell blick för att verkligen se det?

Nu tycker jag att det har hänt något med det estetiska i vår bygd de senaste åren, och under den här sommaren har det accelererat. Jag vet inte om det beror på att någon är hemmablind eller något annat. Jag tänker så här:

Året runt hjälps människor här i bygden åt att genomföra det ena evenemanget efter det andra. Oftast lockar evenemangen massor av människor från bygden och andra delar av landet, men även internationella besökare. Kommunen visas upp från sin bästa sida, besökarna tas väl om hand, många är lyriska och kommer tillbaka nästa gång arrangemanget genomförs.

Kommuninvånarna sliter med att hinna hjälpa till på Vansbrosimningen, de olika större och mindre idrottsevenemangen, bygdespelen och i år även Flygfesten. Det är roligt, det är en gemenskap och det kan också ge tillbaka i form av pengar till den egna föreningens verksamhet.

Men, för sjutton, Vansbro kommun och Trafikverkets underleverantörer med flera, ge nu lite kärlek tillbaka!!! Det ser för bedrövligt ut i våra centralorter i kommunen. Ogräset växer, skräpet frodas och grönområdena är vanskötta. Till exempel utanför Medborgarhuset i Vansbro är det skamligt ovårdat. Längs gång- och cykelbanor likaså. Och om det röjs eller trimmas ligger gräs och ogräs kvar. I Nås finns sedan flera år två obrukbara lekplatser för barnen, där behöver det lagas och bytas ut och inte bara spärras av och förbjudas tillträde!

Badstegen på bryggan i Västerdalälven vid Plasket har inte varit i på hela sommaren, bybor och campinggäster har efterfrågat den, men icke. Det är väl knappast en nyhet att människor badat i älven vid Plasket sedan 1930-talet?

Skräp och krossat glas frodas på många platser, det tar veckor innan någon städar. Runt campingen, på trottoarer och längs gator och vägar ligger det drivor av skräp i långa perioder. De fina träden längs Allégatan och Järnvägsgatan i Vansbro centrum är helt ovårdade. Parken intill konditoriet är en skam! Vilket resursslöseri, det är inga billiga planteringar det handlar om!

Nog är väl kommuninvånarna som sliter för att bland annat locka så många besökare till kommunen värda bättre än detta? När lugnet har lagt sig mellan och efter evenemangen kan väl vi som bor här i kommunen få njuta av vår fina bygd? Så kom igen nu: klipp gräset, rensa upp i rabatter och häckar, beskär träden och nog måste det väl finnas någon som har ansvar för att städa upp skräp på de allmänna ytorna? Lite blomplanteringar skadar inte heller för att försköna i centrumen.

Lägg i badbryggan med stegen vid Plasket i början av sommaren nästa år och fundera redan nu över hur det kan bli trivsamt och tryggt för kommuninvånarna inför vintern. Även plogning och sandning har skötts allt sämre på senare år. Det är dock en annan historia!