Byn i Dalarna som klimatsatsat i decennier!

Vi har ett otal exempel i hela landet på orter och byar som under lång tid arbetat målmedvetet med klimatsatsningar. Formellt sett har det ofta handlat om att bevara en skola eller en livsmedelsbutik, starta en bilpool, bygga bredband till byns alla hushåll, ordna lokaler för nya IT-jobb, bygga ekobyar från grunden, skapa nya kulturscener och mycket annat.

I praktiken har det handlat om viktiga klimatinvesteringar med effekter som lokal produktion av livsmedel, minskat resande till jobb och service, byggande av vind- och solenergilösningar, återanvändning av byggmaterial och gemensamma va-lösningar. På köpet har man fått ett större lokalt inflytande över byggande och kommunal service. Ökade kunskaper om smarta och nya lösningar samt gemensamma beslut har stärkt demokratin och framtidstron.

Redan på 1970-talet startade ett av de mer hållbara och succéartade initiativen för att ställa om vårt sätt att leva och använda våra rika och ofta outnyttjade lokala resurser. Det var Mora Folkhögskola som med hjälp av pionjären Kåre Olsson förlade en årlig folkhögskolekurs i Skattungbyn i Orsa kommun med syftet att via praktiska och teoretiska kunskaper bygga upp en ny utvecklingsstrategi för en ort på i första hand landsbygden.

I årets program för den populära kursen heter det:

”Kursen ger praktiska kunskaper i hur vi tillsammans kan leva mer resursmedvetet, klara utmaningar som uppkommer kring skötsel av hus, renovering, odling, lokal organisering, återbruk och att samarbeta i grupp. Under kursen får du möjlighet att testa på olika redskap, teoretiska och praktiska, som kan användas för att skapa en hållbar livsstil i solidaritet med naturen och andra människor.”

Med Skattungbykursen som förebild har många folkhögskolor inspirerats att gå i samma riktning. Åtskilliga byalag och andra lokala föreningar i hela landet arbetar numera med klimatrelaterat byggande och utveckling av nya serviceformer. Byn i Orsa har dessutom fått 100 nya invånare (40 procent ökning) sedan 2005!

Det som är riktigt unikt och glädjande inför de kommande decennierna är att denna omställning av samhället har byggts underifrån och påverkat och påskyndat de storskaliga investeringarna. En positiv framtid kan skönjas!