Trollen återvänder till Ängsholn

Efter två somrar utan teater på Ängsholn är När trollen flydde Gagnef tillbaka. Vittror, näcken, mörksuggan, trollen och andra figurer från folktron ska locka fram…