Vi måste prata med ungdomarna, inte om dem, säger Mia Johansson, fritidschef på Vansbro kommun. Foto: Åsa Larsson
Tjejer mår sämre än killar och är mindre nöjda med skolan i Vansbro kommun, visar LUPP. Foto: Mostphotos

Unga mår sämre enligt senaste LUPP

Våld, rasism och sexuella trakasserier på högstadiet och avsaknad av fritidsaktiviteter för de äldre ungdomarna. Det vittnar svaren i den senaste LUPP-undersökningen om.

Ungdomsenkäten LUPP används för att ta reda på hur unga invånare mår i kommuner och regioner. Högstadie- och gymnasieelever har svarat enkäten. I jämförelse med åren bakåt syns en negativ trend i flera frågor, bland annat när det gäller måendet. Upplevelsen av utbudet av fritidsaktiviteter är en annan fråga där svaren är nedslående. En kurva som pekar rakt nedåt är engagemanget i föreningslivet.

– Ungdomarna tycker att det finns för lite att göra på fritiden, men de söker sig inte till föreningslivet, konstaterar Mia Johansson, fritidschef i Vansbro kommun.

Enkäten visar också på ett minskat intresse för samhällsfrågor jämfört med 2018. Mia Johansson tar upp de uteblivna demokratidagarna på skolorna som en möjlig bidragande orsak till det. Tjejer mår också sämre än killar i de här åldrarna, och tjejer på högstadiet är minst nöjda med skolan i Vansbro kommun.

En arbetsgrupp har bildats i kommunen för att aktivera arbetet med den länsövergripande ungdomsstrategin där Vansbro kommun är en av kommunerna inom Region Dalarna som skrivit under målet att bli landets bästa ungdomsregion.

– Vi kan inte sitta på vår kammare och prata om ungdomarna, vi måste prata med dem, säger Mia Johansson.

Samma inställning har Vansbros kommunalråd Stina Munters (C):

– Nu är det angeläget att vi följer upp och återkopplar kring enkäten direkt till ungdomarna, säger hon.

– Vi behöver se signalerna bakom all skadegörelse och det negativa som sker, och jobba med det tillsammans med ungdomarna, fortsätter hon.

Vansbro kommun har sedan länge låg ungdomsarbetslöshet och kanske är det också det som delvis gör att det i undersökningen är ett enkätsvar som sticker ut positivt, nämligen det som gäller ungdomarnas framtidstro.