Leadermiljoner till Bergslagen

Jordbruksverket har nu fördelat budgeten för Leader på 1,675 miljarder kronor från den strategiska planen till 40 leaderområden i hela landet. Skinnskatteberg får vara med…