Tar tillbaka sina avsägelser

På kommunfullmäktige den 20 juni skulle avsägelserna från styrelseledamöterna och ordföranden i Stiftelsen Vansbrohems styrelse ha godkänts. Nu har samtliga dock tagit tillbaka sina avsägelser.