Efter kritiken – nya beslut

Både tåg- och vägtrafiken i Dalarna får en del av den historiskt stora satsning på nationell transportinfrastruktur i den riksdagsproposition som regeringen fattade beslut om…