Efter 25 år har Kajaktiv etablerat sig som ett centrum för paddlingssporten i landet. De senaste två åren har medfört en betydande ökning av omsättningen.