Lokala banker viktigare än någonsin

Inom kort öppnar Leksands Sparbank ett nytt lokalkontor i Djurås i Gagnefs kommun. Förväntningarna är stora och strömmen av nya kunder har tilltagit under våren redan innan kontoret finns på plats.

Jag ser det ökade intresset för en lokal bank som ett tecken på att ett stigande antal människor känner ökat förtroende för banker som är lojala mot landsbygdens befolkning och företag. Det gynnar sparbankerna och Länsförsäkringar Bank på bekostnad av banker som Swedbank och Handelsbanken.

Medan sparbankerna bygger nytt och öppnar fler kontor – det sker inte bara i Djurås utan även just nu i Örnsköldsvik och Njurunda i Sundsvalls kommun – lägger storbankerna ned kontoren på landsbygden. Handelsbankens slakt av cirka 200 kontor pågår fortfarande.

Bankutvecklingen under 2000-talet är extra oroande i dessa dagar då en lågkonjunktur står för dörren. De minnesgoda kunderna vet att i sådana perioder brukar de vinstgödda storbankerna både neka främst småföretag nya krediter och försämra villkoren på redan beslutade lån.

Av flera undersökningar känner vi till att regioner, kommuner och orter med en lokal bank har en bättre och tryggare ekonomisk utveckling än övriga orter. Mångfalden i näringslivet är påtaglig med ett levande entreprenörskap i omgivningarna. Bjursås mindre men expansiva sparbank är ett av många lysande exempel.

Inom storbankerna säger de makthavande att man inte behöver ha några kontor på landsbygden och i mindre orter. Bankaffärer kan man göra lika bra via nätet och telefonen. Detta sista är inte sant. Närheten till en kompetent och pålitlig bank har stor betydelse för inte minst de nya och små företagens utveckling.

Vi ser av utvecklingen i våra nordiska grannländer att de lokala bankerna spelar en viktig roll för att näringslivet skall kunna stärkas utanför storstäderna. I exempelvis ”sparbankernas Klondike” Norge dominerar sparbankerna i hela landet och minskar regionala klyftor. I Finland har de lokala Andelsbankerna samma roll.

För att få samma utveckling i Sverige behöver fler företagare och hushåll gå över till den närmaste lokala banken, lägga sina affärer där och bilda opinion för ett nytt lokalt bankkontor.

Gör samma sak som i Djurås – kräv fler lokala banker!