Centrumbebyggelse borde kulturmärkas

Ett unikt samhällsbygge i miniformat.” ”Ett av svensk efterkrigsarkitekturs intressantaste områden. Den funkispräglade centrumbebyggelse Ralph Erskine ritade för Gästrike-Hammarby speglar en tid när folkhemsidealen stod…