Under snittet i företagarenkät

Kommunen har enligt företagen förbättrat sig på flera punkter, främst inom attityder och dialog/information. Dock ligger de fortfarande under riksgenomsnittet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning…