Möjligt skicka sms på älvdalska

Det älvdalska språket har inte bara egna ord utan också egna bokstäver. Nu finns språket som tangentbord för mobiltelefoner.