Ger stärkt demokrati en starkare landsbygd?

Många av oss som prioriterar, kämpar för eller helt enkelt gillar och trivs på landsbygden – läs gärna vill bo och verka där – funderar ständigt på hur vi kan göra landsbygden ännu mer attraktiv. Ofta diskuterar vi hur vi ska få fler företag, bättre lokal service, fler bostäder eller tillgång till alla former av kvalificerad utbildning via nätet. Men räcker det för att få större möjligheter att utvecklas och bli ett direkt alternativ till de större städerna?

Nyligen läste jag en artikel där några forskare från den oberoende ideella föreningen SNS förespråkade att man går över från samlingsstyre till parlamentariskt styre i kommunerna. Med en sådan modell får vinnande parti eller partier makten över alla styrelser och nämnder förutom kommunrevisionen. Den senare ska styras av oppositionen – kanske som en liten tröst för förlorad makt. Forskarna vill gå från kommunallagens samlingsstyre till något de kallar konkurrensstyre eller kommunal parlamentarism

Syftet är gott – att underlätta för väljarna att se vilka som styr och förhoppningsvis göra kommunvalen enklare.

Själv har jag inget emot att man ständigt prövar nya modeller för att uppnå en bättre demokrati där medborgarna får ett större inflytande och ett bättre samhälle att leva i. Samtidigt ser jag en utveckling i dagens kommuner och regioner där majoriteten de fakto tillämpar den modell som SNS-forskarna vill pröva. Och den innehåller inte bara positiva inslag.

När modellen kombineras med borttagna nämnder, minskat medborgarinflytande och utökad byråkrati ter sig vinsterna försumbara. Min erfarenhet säger att inte minst små och medelstora kommuner på landsbygden behöver en utökad samverkan mellan partierna och mellan medborgarna och kommunens organ. Invånarnas kunskaper och starka engagemang på alla möjliga områden är absolut nödvändiga både för demokratins bevarande och kommunernas positiva framtid. Utan alla folkrörelser och ideella föreningar kan Sverige överhuvudtaget inte fungera – en enda dag!

Därför ser jag test av modeller för ökat medborgarinflytande, decentraliserad styrning, bättre information, satsning på skolan med mera som viktigare än en smalare kommunstyrelse!