”En onödig sjukdom att dö i.”

Varje år upptäcks prostatacancer hos cirka 10 000 män i Sverige. Av dem dör drygt 2 000 enligt Cancerfonden. En av dem som drabbats men…