Projektet 1KVMLIN blir nordiskt

Projektet 1 kvm lin (en kvadratmeter lin) som startades av hemslöjdsrörelsen 2020 har växt explosionsartat och blir i år öppet för odlare i hela Norden.