Lars Villman, Edvin Eriksson, Olov Skoglund, Julius Fröman, Molle Windahl och Jan Gunnarsson bevakar fågelholkarna på väggen ovanför dem på bilden. Foto: Åsa Larsson

Tillökning väntas på VUC, hoppas på ”hyresgäster”

På fordons- och industriprogrammen på Vansbro utbildningscenter går elever och lärare i väntans tider. I början av terminen tillverkades nämligen fågelholkar, och nu tävlar tillverkarna om vilken holk som får hyresgäster först.

Det är nu spänd förväntan bland fordons- och industriprogrammens förstaårselever som var med och tillverkade fågelholkarna i början av terminen.

– Vi gjorde det som en teambildande aktivitet, berättade Mats Gyllenvåg, lärare på skolan.

Eleverna fick under en av aktiviteterna under introduktionsveckan en hög med plankor och sedan verktyg för att tillverka holkarna tillsammans i lag, och sedan sattes de upp på väggen utanför verkstadslokalerna på skolan. Nio holkar totalt sitter nu där och väntar på hyresgäster. I skrivande stund är alla holkar tomma.

– Jag hoppas på en domherre i vår holk, sade Molle Windahl, som går på industriprogrammet.

Han och de övriga trivs bra på skolan och är sugna på jobb inom industrin när de går ut om två år.

Strategin för att vinna är att hålla koll på sin holk för att först upptäcka om den är bebodd.

– Det gäller att stå inomhus och bevaka så man inte skrämmer fåglarna, sade eleven Olov Skoglund.

Vinsten är fika i skolans kaféteria.