Pyralider drabbar fritidsodlare

Under 2020 började fritidsodlare uppmärksamma ett konstigt fenomen. Deras plantor slutade att växa och skrumpnade ihop.