Alltfler kvinnor på sågverket i Blyberg

På sågverket i Blyberg utanför Älvdalen ökar antalet kvinnliga medarbetare, och fler vill man bli. Bergkvist Siljan jobbar för att öka mångfalden på i en…